CV


İstanbul’da doğan Gülten Kazgan, Amerikan Kız Koleji’nde orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede doktorasını verip Rockefeller bursu ile Chicago Üniversitesi’ne gitti. Orada T. W. Schultz ile iki yıl birlikte çalıştı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne dönüp, doçent olan Kazgan, tarım ekonomisi alanında uzmanlaştı. Bu dönemdeki çalışmalarından yararlanarak. Tarım ve Gelişme adlı kitabını yazdı. Aynı yıllarda Ford Foundation bursu ilye SVIMEZ’de (Roma) iki yaz ve ISEA’da (Paris) 1 yıl çalıştı.

Profesörlüğünü İstanbul Üniversitesi’nden alan Kazgan’ın, İktisadi Düşünce, Ortak Pazar ve Türkiye, Tarım ve Gelişme, Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Türkiye Ekonomisinde Krizler:1929-2001, Bir İktisatçının Tanıkları gibi kitapları ile çok sayıda makale ve araştırmaları; ayrıca Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya: Politik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler (derleyenler G. Kazgan – N. Ulçenko), Kuştepe Araştırması (der. G. Kazgan) Kuştepe Gençlik Araştırması (der. G. Kazgan), İstanbul Kenti Gençlik Araştırması (der. G. Kazgan), gibi makale ve araştırma derlemeleri bulunmaktadır.

Kazgan 1988’de Ekonomik Panorama dergisi okurları tarafından “kendi dalında yılın en başarılı iktisatçısı”; 1998’de “Aydınlanmanın Kadınları” ödülünün verildiği yedi bilim kadınından biri; 2000 yılında Finans dünyası dergisinin okurları tarafından “Yılın Akademisyeni” seçilmiştir. Altın Kitaplar Yayınevi tarafından verilen “Altın Kitap” ödülünü 1994’te, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi başlıklı kitabı ile de 2002 yılında “Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler” ödülünü almıştır. 2008'de Forum İstanbul tarafından verilen "Yaşam Boyu Başarı" ödülünü paylaşmıştır.

1994’te İstanbul Üniversitesi’nden emekli olan Kazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kuruluşuna “Kurucu Vakıf Üyesi” olarak katıldı. Halen aynı üniversitede Toplum, Ekonomi, Siyaset Araştırma Merkezi (TESAR) Müdürü ve öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kazgan, çok sayıda meslek ve araştırma kurumu üyesidir.